Prof.Dr.Ülfet VATANSEVER ÖZBEK

Prof.Dr.Ülfet VATANSEVER ÖZBEK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek, 1994 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olarak doktor olmuş, mecburi hizmetini 1994-1995 yılları arasında Malatya’da pratisyen hekim olarak yaptıktan sonra 1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1999 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2012 yılında da Profesörlük ünvanı almıştır.

2020 yılına kadar 22 yıl aktif olarak sürdürdüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalındaki öğretim üyeliği ve hekimlik görevlerinden kendi isteğiyle ayrılan Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek, aynı yıl “Her Şey Çocuklar İçin” isimli çocuk kliniğini kurmuş olup halen bu klinikte hasta kabul etmektedir.

Kendisinin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması, makalesi ve yine ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışma ve bildirileri mevcuttur.

Mesleki çalışmalarının ve hekimlik mesleğinin yanı sıra çocukların gelişimi, ailelerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusuyla da yakından ilgilenen Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek instagram, zoom gibi dijital platformlar üzerinden zaman zaman ailelerle buluşuyor ve takipçileriyle daha yakın iletişim kurabilmek adına onlardan gelen soruları yanıtlıyor.

Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek Türk Tabipler Birliği, Türk Pediatri Derneği, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği üyesidir.


UZMANLIK ALANLARI

  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • Yenidoğan
  • Yoğunbakım
  • Çocuk Acil Tıp